banner383

banner372
03 Haziran 2020 Çarşamba

SADECE MHRS RANDEVUSU İLE POLİKLİNİKLER BAŞLIYOR

MHP Derince İlçe Başkanlığı belediye meclisine önerge sundu

MHP Derince İlçe Başkanlığı Belediye Meclisi’ne bir önerge sundu. Önergenin içeriğinde Ticaret Geliştirme Ofisi; ofis devlet destek ve teşviklerini tek bir yerde toplayıp; üreticiye, esnafa, köylüye, turizmciye ve kobilere sunulması yönünde ekonomiyi kalkındırma için hazırlanmış bir proje hakkında detaylara yer verildi.Proje içeriğinde çeşitli öneriler ve detayla yer alıp hayata nasıl geçirileceğine dair bilgiler yer almaktadır.

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:22
MHP Derince İlçe Başkanlığı belediye meclisine önerge sundu
MHP Derince İlçe Başkanlığı Belediye Meclisi’ne bir önerge sundu. Önergenin içeriğinde Ticaret Geliştirme Ofisi; ofis devlet destek ve teşviklerini tek bir yerde toplayıp; üreticiye, esnafa, köylüye, turizmciye ve kobilere sunulması yönünde ekonomiyi kalkındırma için hazırlanmış bir proje hakkında detaylara yer verildi.Proje içeriğinde çeşitli öneriler ve detayla yer alıp hayata nasıl geçirileceğine dair bilgiler yer almaktadır.
 T.C. DERİNCE BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

ÖNERGEDİR

 

KONU: Ticaret Geliştirme Ofisi

 

Ofis; Cumhur Başkanlığı Yönetim Sistemini ve Ticaret Bakanlığı’nın ekonomiyle ihracatı geliştirme yönündeki politikalarını yakından takip etmekle beraber, temelde esnaf bilgilendirme eğitimleriyle  başlayarak; kurumların sunduğu teşvik ve desteklerin ilgilenenlere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıyla devam edecek bu yönünde geliştirme için çalışmalar yapmak hedefler arasındadır. Köylüyü, üreticiyi  ve KOBİ’ yi  destekleyerek ihracatla sonuçlanması gereken bir oluşum hedeflenmektedir. Oluşturulacak iş ve işçi havuzlarıyla eşleşme sağlanıp istihdam konusu önemli ölçüde çözüme ulaşmış olacaktır.

 

Bu projeyle Derince’ yi , devlet teşvikleri ve desteklerini belediye imkanlarını kullanarak  esnafı ve halkı kalkındırmış örnek ticari kent yapma olanağımız vardır.

 

Yapacağı Çalışmalar Kısaca Sıralanmıştır;

 

Destek ve teşvikler konusundaki bilgileri toparlayıp; esnafa, köylüye ve talepte bulunanlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmakla birlikte, belirli periyodlarla bilgilendirme eğitim programları düzenleyecek. Örneğin; her ay belirlenecek konu üzerine esnaf ve köylüye salon toplantıları düzenlenecek. Yeni gelişmeler ve çalışma örnekleri anlatılacak.

 

Bölgenin ticari olarak bilimsel çalışmalarını arttırma yönünde çalışmalar yapması, öncü projeler üretmesi; Örneğin; Dış Ticaret Meslek Lisesi, İhracat Akademisi  ve Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Akademisi kurulması için çalışmalar yapmak.

 

Cumhur Başkanlığı Yönetim sistemini yakından takip ederek bakanlıkların projelerini yerelde hayata geçirmek için, bölgemize uygun olan yatırımları çekmek için girişimde bulunmak. Örneğin bunlardan bir tanesi Ticaret Bakanlığı projelerinden olan teknolojik olarak kalkınma için Teknoloji Serbest Bölgesi kurulması fikrine öncülük etmemiz olabilir.

 

Esnafın maliyetlerini ve satış fiyatlarını düşürme yönünde esnaflarla birebir ve topluluklar halinde görüş alış verişiyle çalışmalar yapmak. Her mahallede salon toplantıları düzenleyip esnafın görüşlerini almalıyız.

Yeni kurulacak işletmeler için istihdam şartı getirilip örneğin; şartlarda 10 personel çalıştıracaksa kuruluş aşamasında belediyenin bazı maddi kalemlerde kolaylık sağlanması değerlendirilebilir.

Sanayiyi Bölgede arttırıp istihdam konusunda özellikli çaba sarf etmek, ayrıca belirlenecek bir bölgede, devlet desteği ile yeni bir sanayi bölgesi oluşturmak değerlendirme konusu olabilir.

 

Derince yi  kalkındırmamız için Ticari Cazibe merkezi yapmak için özel çaba sarf etmemiz gerekliliği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ülkemizin ekonomiyi kalkındırma üzerine girişimler yaptığınıda göz önüne alırsak yerelde başlamamız tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Önergemizin içinde kısa ve uzun vadeli değerlendirilecek proje çalışmaları yer almaktadır.

 

Belediye bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı, sponsor arayışları ve finans desteği bulma gerekliliğimiz olduğu gibi belediye şirketlerimiz tarafından bir kısmı karşılanmalı diye düşünüyoruz. Yapılacak çalışmalar için gerekirse mevcut şirketlerin çalışma alanları geliştirilip belediye hizmeti olarakta yapılması mümkündür. Şöyle ki; kurulacak bi inşaat şirketi ve ya beton şirketi belediye projelerini tamamlarken diğer bir yandan da diğer belediyelere hizmet satışı yapılabilir.

 

Esnaf çalışmaları;

Esnafı kalkındıran, tüketiciyi koruyan, sonunda ihracat ile tamamlanması gereken bir çalışma oluşturma hedeflenmektedir.

 

*Esnafla, Esnaf Odalarıyla ve Meslek Dernekleri ile kalkındırma toplantıları düzenlenmeli, karşılıklı görüş alış verişi yapılıp çalışma başlatılmalı.

 

*Derince iş alanı ve esnaf haritası çıkartılması gerekmekte olup; esnafların hangi bölgede hizmet verdiğine dair veri tabanı oluşturulması, gerekiyorsa fiyat istikrarını ve fiyat farkını korumak için OSB ler gibi esnaf bölgelerinin oluşturulması görüşülebilir.

-Esnaf haritası, ilerleyen süreçte şuan tasarı aşamasında olan Esnaf Bilgi Sistemine alt yapı oluşturacak ve yapacağımız çalışmaların kolaylaşması sağlanacaktır.

 

-Emlak, istimlak ve ruhsat müdürlüğü ile koordineli ilerleyip esnafa ruhsat vermeden önce oluşturulan veri tabanına göre hareket edecek. Örneğin; bir caddede serbest piyasa olmasına rağmen 4 kasap var ise 200m2 içinde 5. kasap esnafına izin vermeyerek, mevcut kasapları da koruma altına almış olacak. Yapılan çalışmalarla tespit edilen kasap ihtiyacı olan bölgeye yönlendirmeyle birlikte belirli sürede, belirlenecek kira teşviki ve ya ruhsat ücretlerinde indirim ile destekleyecek ve takip edecek. Ruhsatlı ve ruhsatsız esnaflar takip altına alınacak, hangi esnafta ne ruhsatı var ise yalnızca o hizmeti verecek. İlgili yaptırımların takibi sağlanacaktır.

 

 

*Derincede planlı ve düzenli esnaf modeli yapılmaya yönlendirilecek. Çarpık esnaflaşmanın önüne geçilecek.

Yaşadığı bölge itibariyle halkın hangi esnafa ihtiyacı olduğu tespiti yapılması yönünde çalışmalar yapılacak, bu konuda muhtarlıklar ve esnaf oda anketlerinden destek alınmalı, organize sanayi bölgeleri olduğu gibi esnaf bölgeleri oluşturmak adına alt yapı hazırlıkları sağlanmalı. Örneğin, elektrikçiler caddesi, manavlar sokağı gibi çalışmalar yapılması faiş fiyatın önüne geçecek, fiyat istikrarı sağlayacaktır.

 

*Yatırım çalışmalarının eğitiminin verilmesi;

Esnafa eğitimler verilip ve teşvik bulunup büyümesi ve üretime yönlendirme ayrıca ekonomik kalkınma sağlanacaktır

 

*Esnafın maliyetlerini düşürme yönünde çalışmalar yapmak; İhtiyaç halinde kooperatifler kurup mal tedarik maliyet miktarı düşürüp, satış fiyatlarını düşürme hedeflenmeli. Böylece hem esnafın kar miktarı korunmuş olacak hem de tüketici nin maliyetleri düşmüş olacak. Ürün toptancılarını tek bir bölgede toplama yönünde çalışmalar yapılması fiyat dengesizliğini ortadan kaldıracak örnekler arasındadır.

 

Esnaf odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçilip destek ve teşviklere göre ayrıca konularına göre eğitimler düzenlenmeli.

 

 

 

 

 

 

KOBİ, Sanayici ve Yatırım Çekme Çalışmaları;

 

Şartları uygun belirlenecek arazilerin Sanayi arazisi olarak Büyükşehir ve  Sanayi Odası işbirliği ile oluşturma, yatırımcıyı bölgeye çekme yönünde çalışmaların yapılması.

 

Üretici ve Orta Ölçekli firmalarla, Ticaret Odası – KOSGEB – MARKA gibi kurumların eğitimlerinden faydalanıp; aktarılması, gelişmesi ve büyümesi için destek teşviklerin sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

 

Bölgeye şehirden ve ülke çapından yatırımcı çekip, belirlenecek alanlarda, belirlenecek destek teşvikleriyle üretim desteklenecek şekilde yatırım çekilmeli

 

Ulusal olarak hizmet veren firmaların fason işleri ve el yapım işleri ev hanımlarına ulaştırılıp ev hanımlarının hane bütçelerine katkı sağlama yönünde bir girişimde bulunulabilir.  

 

Ticaret Bakanlığınca desteklenen sektörlere öncülük verilip sektör bölgeleri oluşturulması ve ya sektör çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışma yapılması hedeflenmektedir. Örneğin makine, otomotiv, elektronik, kimya ve gıda sektörleri ihracat ana planında yer alan hedef sektörlerdir. Bölgemize bu sektörleri çekip teşvikleri kullanma ile büyük ölçüde büyüme sağlanacağı kaçınılmazdır.

 

Cumhurbaşkanlığının açıkladığı 2020 yılı için 845 tedbir programı kapsamında yer alan hedeflerden Kadın Girişimci Akademisi kurulmasıyla kadınları ve gençleri ihracat yapmaya yönlendirecek çalışmalar yer almaktadır.

 

İş ve İşçi Havuzları oluşturulacak; Burada işe göre işçi, işçiye göre iş eşleşmesi sağlanmış olup. İstihdam sorunu önemli ölçüde çözülmüş olacak.

 

 

 

Teşvik, Eğitim, Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Destek ve teşviklerin farklı kurumlar tarafından verilmesi, toplumun kolay ulaşamamasına neden olmakla birlikte; birim tarafından tek bir yerde toplanması, ulaşılabilirliği kolaylaştırmayı ve uygulamayı arttırması hedeflenmektedir.

 

Destek ve Teşviklerle ilgili AR-GE çalışmaları yaparak faaliyetlerine başlayacak.

 

Yapılan AR-GE neticesinde toplanan bilgi ve belgeler düzenlenip internet sitesinde yayınlanacak, broşür ile Derince halkına dağıtımının yapılması, ayrıca ticari destek ve teşvik eğitimleri düzenleme ile bilgilendirmenin sağlanması.

 

Ticaret Bakanlığının  İhracat Destek Ofisleri ile koordinasyon sağlanıp üreticiye eğitimler verilmesi, eğitimlerle ihracata yönlendirmelerin yapılması,

 

Hibe programların desteği, melek yatırımcı ve genç girişimci bir araya getirilip ihracat için uygun buluşma ortamının sağlanması.

 

Kalifiye personel desteği ile ilgili firmalarla buluşma toplantıları sağlanıp gelişimlere katkı sağlanması.

 

Bilgi almak isteyenlere bilgi verecek, danışmanlık isteyenlere profesyonel danışmanlık hizmeti verecek bir ofis olacak

 

Orta okul ve lise düzeyindeki öğrencilere gelecekte seçecekleri mesleğin kararının verilmesi için, meslek yönlendirme ve tanıtım eğitimlerinin yapılması.

Belirlenen dönemlerde gruplar halinde öğrencilerimize meslek tanıtım ziyaretleri sağlaması, bölgemizle ile ilgili akademik çalışmalara öncülük etme ve içinde olması ayrıca değerlendirmeler arasında olması gereken bir önergedir

 

 

 

 Turizm çalışmalarının sosyal ve ekonomik kazanımları ;

 

Doğa turizmi ile ilgili çalışmalar yapacak; turizmi kalkındıracak faaliyetler düzenleyecek.

 

Trekking parkurları, oryantring parkurlarının geliştirilmesi ve sayısı arttırılarak farklı alanlarda kurulması için çalışma yapılacak.

 

Doğa içinde; örneğin çamlık bölgesinde tesisler yapılması için yatırımcı bulup doğayla uyumlu tesisler inşa etmek, çevre ilçe ve şehirlerden vatandaşları bölgemize çekecek cazibe merkezleri oluşturmak.

 

Yat limanı yapılması yönünde girişimlerde bulunma; uluslar arası düzeyde turist çekmek hedeflerimiz içine almalıyız. Böylelikle kurulacak limanda mağazaların kurulması da ayrıca bir katma değer sağlayacaktır.

 

Harikalar Sahilinin geliştirilerek turizm e kazandırılması yönünde çalışmalar yapmalıyız. Su sporları olarak geniş bir çalışma alanı oluşturmamızla birlikte körfezimizin tanınırlığıda artacak böylelikle sadece liman kenti olmadığımız ulusal düzeyde yetişmiş sporcularla da reklam yüzü olacağı düşünülmektedir.

 

Tahtalı Göletinin turizme kazandırılması yönünde yatırımlar yapmalıyız ve ya yaptırmalıyız. Doğaya zarar vermeden organik yapılarla sosyal tesis kurabiliriz. Betonörme tesislerin kurulmasını engellemeliyiz ki doğası bozulmasın.

 

Tahtalı Göletinde olan izci kamp alanı  onarılarak izci federasyonuyla ulusal kampların yapılması için çalışmalar başlatması ayrıca bir katma değer sağlayacaktır.

 

Bölgemizin konaklama eksiği olmakla beraber yatırımcıları bölgemize çekip uluslar arası otel yatırımlarının yapılması için çalışma yapıp bölge kalitesini arttırmalıyız

 

 

 

 

Tarım, Hayvancılık ve Köycülük Çalışmaları

 

Tarım ve hayvancılık ülkesi olduğumuzu öğretiyorlardı bizlere okul yıllarımızda; geldiğimiz bu noktada oluşan maliyet fazlalıklarından dolayı üretim azaldı, köylerden kente göç başladı bu yönde çalışmalar yapıp Tarım ve Hayvancılığı arttırmalıyız.

 

Köy Halkı - Köy Muhtarları – Kooperatif – Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü – Orman ve Su Müdürlüğü ile köprü görevi görüp belediye öncülüğünde desteklerle köyler bölgesini kalkındırma için ayrıca özel bir çalışma hedeflenmektedir.

 

Köylerde muhtarlar irtibata geçilip öneriler alınmalı, isteklerin tespiti yönünde çalışmalar yapılmalı,

 

Üniversite ve ilgili kurumlarla irtibata geçilip Ücretsiz Toprak Analizleri yapılması için çalışma başlatmalıyız.

 

rk Patent Enstitüsünde Coğrafi işaretleme çalışmalarının başlatılması bölgemiz için avantaj olacağı ve katma değer sağlayacağı için girişimlerde bulunulması gerekliliği

 

Ücretsiz olarak ziraat mühendisi hizmeti ve profesyonel yetiştiriciler tarafından seminer verilip köy halkına yeni ve gelişen bilgilerin aktarımının yapılması, üreticiyi yerinde denetleyip kontroller yapılması sağlanmalı.

 

Bölgede ekilen ürün çeşitliliğinin artması yönünde çalışmalar başlatıldı. Aspir bitkisi üzerinden çeşitliliğin artması yönünde çalışmaları geliştirmeliyiz. Farklı çeşit ürün fidelerinde destek ve teşvik sağlanmasıyla üretim kapasitesini arttırmalıyız. Hibe fide dağıtımı veya fide alımına destek olma yönünde girişimde bulunmalıyız. Belediye fidanlığı kurup fidan yetiştiriciliği yapmamız istihdam sağlayacağı gibi fidan satışlarından da gelir elde etmesi kazanımdır.

 

Mevcut bulunan Gübre ve mazot desteğinde öncülük edip imkanların kolay temini için girişimde bulunulması, belediye himayelerinde teşviklerin geliştirilemesi yönünde çalışma yapılması

 

İhtiyaç halinde üretilen ürünlerle ilgili Kooperatif kurulup ürünlerin satışını sağlamak, şartlar uygunsa ürettikleri ürünü işlemek adına fabrika ve tesisler kurulması için çalışmalarını yapılması reklamlarla ticareti, ülke geneline yaymak ayrıca katma değer sağlayacaktır.

 

Kullanılmayan tarım arazilerini sahiplerinden kooperatif aracılığı ile kiralayıp toprağı işlemeli üretime dahil etmeliyiz. Üretilen ürünleri tanzim satış ile halka sunmak ayrıca olumlu dönüşler sağlayacaktır.

 

Yeni bir tesis yatırımı düşünülürse eğer Köy bölgesine süt pastörize tesis kurulması düşüncesi olmalı. Derince köylerinden toplanan sütün, işlenerek satışının yapılması köy hayvancılığını destekleyeceği gibi, halkın daha ucuza süt içmesi ve kullanması olacak

 

Köyler bölgesini desteklemek için seralar kurup; köylerde seracılığı yaygınlaştırıp köy halkının ek gelir elde edilmesi için eğitimler ve teşvikler sağlamalıyız.

 

da Tarım Hayvancılık ve Orman Müdürlükleriyle irtibatta olup destek ve teşvikler konusunda eğitimler düzenlenmeli

 

 

Niyeti üretim yapmak olan üreticiye destek olmamız lazım görüşüyle;

Aracıyı aradan kaldırıp kar hedefi olmayan kooperatif kurulması, kooperatifin köy halkı ve belediye tarafından işletilmesi devlet fiyatından satın alması sanayiciye kooperatifin satması düşünülebilir.

 

Bizce özel olarak ele alınması gereken bi konuda ; Elektrik üretiminde güneş paneline devlet desteği olması enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacak olup kredilerde devlet desteği ayrıca vardır. Köyde kullanılması üretim maliyetlerini düşürecektir. Belediye yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanırsa topluma genel fayda sağlayacaktır. Bu yönde girişimde bulunulmasının önü açılmalıdır. Gerekli bilgilendirme sağlanmalıdır.

 

 

 

Sonuç olarak;

 

Ofis sayesinde ;

Ekonomik ve ticari toplum bilinci öncelikli hedef olmakla birlikte esnafın kalkınması hedeflenmektedir.

Girişimcilerin önü açılması ve bölgeye yatırımın gelmesi fayda sağlayacağı gibi istihdamı büyük ölçüce çözmüş olacaktır.

Kalkınan esnafın uluslararası ticaret payında yer alması planlanmaktadır.

Turizmin gelişmesi ile çevre il ve ilçelerin ilgisini çeken, sosyal bir kent olacağı kaçınılmazdır. Unutulan Derinceyi tekrar cazibe merkezi yapma yolunda önemli bir adımdır.

Tarım ve Hayvancılık için yapılan çalışmalarla, köy halkına ekonomik kalkınma, Derince’  ye katma değer sağlaması kaçınılmazdır.

 

 

 

  Derincenin ekonomik kalkınması için bazı fikirler yukarıda yer almıştır ve geliştirilmesi mümkündür. Ticaret Geliştirme Ofisi Kurulmasıyla birlikte yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olacağı ve denetimin takip edilebileceği göz önüne alınarak. Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı olarak Derinceye Ticaret Geliştirme Ofisi istiyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun TOSUN                                    Özhan KURT                                Ayhan AKSOY

                        Proje Koordinatörü                                Grup Başkanı

MHP MECLİS ÜYESİ                       MHP MECLİS ÜYESİ                   MHP MECLİS ÜYESİ

 

 

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  e-gazete
  • DERİNCE EKSPRES | Derince ve Körfez'in Sesi - 03 Haziran 2020 Manşeti
  ARŞİV